Kontakt:

Email: chris@chrissundqvist.se

Mobil: 070-44 18 795

   

DiSC-teorin

 

Disc teorin i färg 

Bakgrunden till föreläsningarna bygger på mångårig erfarenhet av arbete i arbets-, lednings- och säljgrupper med utgångspunkt från ett självskattningsverktyg.

 

Detta verktyg bygger i sin tur på DiSC-teorin som är en av världens mest använda teorier för att skapa personprofiler.

 

DiSC-teorin utvecklades av psykologen Dr. William Moulton Marston redan på 1920-talet i USA.

DiSC-teorin lyfter på ett positivt sätt fram en persons styrkor, motivationsfaktorer, drivkrafter, ledarskapsstil och kommunikationsmönster.

 

DiSC-teorin arbetar utifrån principen att förstärka det som är bra och acceptera sina egna och andras styrkor genom att se värdet i att komplettera sig med en annan person som har andra styrkor. Enligt den grundläggande DiSC-teorin är en grupp inte komplett utan representation av alla styrkor, alla behövs och är viktiga.

 

DiSC-teorin hjälper en person att öka insikterna om de egna drivkrafterna och kommunikationsmönstren, hur andra påverkas av de egna styrkorna, men ger också större förståelse för andras drivkrafter och kommunikationsmönster.

Därigenom skapas större medvetenhet om vikten av att ”matcha” en annan person, t ex genom tempo, bekräftelse, tid för reflektioner, saklighet och noggrannhet.

 

 

 

 

Färgerna i DiSC-teorin

 

Röd

Står för pådrivande, resultatorienterad, rak, snabb, och logisk.

 

Gul

Står för utåtriktning, positiv, motiverande, inspirerande och engagerande.

 

Grön

Står för lyhörd, grundlig, empatisk, grupp- och serviceorienterad samt strukturerad.

 

Blå

Står för systematisk, logisk, noggrann, diplomatisk, faktaorienterad och precis.  

 

                     

 

 

• Copyright © 2011 • All rights reserved • Chris Sundqvist •