Om Chris Sundqvist Järn

Chris Sundqvist Järn, Föreläsare och serieentreprenör 

Insiktsfullt och humoristiskt!

Med utgångspunkt i att ”det måste vara lättsamt och underhållande för att fastna” har Chris föreläst i mer än 13 år kring kommunikation, självinsikt och ledarskap.

Men vägen till fullfjädrad föreläsare var varken rak eller självklar även om grunden nog lades på Arbis, en av privatteatrarna i Norrköping där hon som 14-åring för första gången fick smak av strålkastarljuset.

Visst lockade en karriär som dans och musikalartist men studierna tog henne istället till Paris och en examen i ekonomi men också jobb på IT-jätten IBM. Ska det göras, ska det göras ordentligt och efter snabb karriär både på IBM och senare på WM-data som framföra allt Key Account-säljare och säljchef kändes branschen inte så inspirerande och Chris valde helt sonika att hoppa av och starta eget. Och det har hon fortsatt med, att starta eget alltså!

Ett litet förlag med egen bok, ett företag som utvecklat skyddsvästar för jakthundar mot vargattacker, egen tillverkning och försäljning av italiensk glass men framför allt det som alltid har varit kärnan i alla år – föreläsningar och workshops kring DISC-teorin. Hur vi kan förstå och samarbeta bättre när vi ser, accepterar och respekterar varandras olikheter. Att se hur människor får en förklaringsmodell till hur deras sätt skiljer sig från en annan persons sätt och att de dessutom får konkreta tips om vad de kan göra för att matcha, bli trovärdiga och få med sig den andra personen, det är Chris mission!

Som inspirerande föreläsare
Andra kanske inte tänker som du! Chris styrka som inspirerande föreläsare är att på ett humoristiskt och lättsamt sätt förmedla insikter och tankenötter om hur du själv kommunicerar. Men fokus ligger även på hur ditt sätt att kommunicera påverkar andra.

Oavsett om du ska arbeta, leva med eller leda, kommer du att ha nytta av insikterna.

Den fulla potentialen når du först när du kan acceptera, respektera och matcha en annan person som är olik dig själv.

Som ledare får du insikt om människors olika drivkrafter och den potential som frigörs då dina medarbetare blir matchade på rätt sätt. Motivation, engagemang, lust, handlingskraft är bara några av resultaten.

Sagt om Chris – läs mer!